MGA SALAWIKAIN
PROVERBS, 2022- ON GOING

EXHIBITION

Emily Carr University of Arts + Design, Vancouver, BC Canada, May 2021

​​

Ang salawikain ay isang maikling

pangungusap na lubhang makahulugan at naglalayong magbigay patnubay sa

pang-araw-araw na pamumuhay.

A proverb is a short sentence that is very

meaningful and aims to provide guidance in everyday living