KHIM MATA HIPOL

NORTH VANCOUVER, BC BASED

CONTEMPORARY ARTIST.

_Ang pagsasama ng dalawang katauhan_ (The Union of two identities)Red and Blue.jpg
khimhipol200921_4681.jpg

I AM HERE, YOU ARE HERE

khimhipol211121_1113.jpg

MGA PILIPINONG IDYOMS

SHOW

BUY

Vancouver, British Columbia

Vancouver, British Columbia